Overordnet strategidokument for Skeivt kristent nettverk

 

Bakgrunn § 2 Foreningens formål

Skeivt kristent nettverk er en økumenisk interesseforening for LHBT+-personer og støttespillere med forskjellig menighetsbakgrunn. Skeivt kristent nettverk skal jobbe for å fremme kunnskap og forståelse for et kristent syn som muliggjør kombinasjonen kristen tro og likekjønnet samliv, samt at transkjønnede og transpersoner kan leve i henhold til sin kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Skeivt kristent nettverk er av og for medlemmene.

Delmål:

-Være en premissleverandør for en opplyst og kunnskapsbasert samfunnsdebatt om kjønn, seksualitet og kristen tro som fremmer full inkludering av skeive i alle kirkesamfunn.

-Bidra til at flere kirkesamfunn beveger seg mot full inkludering av skeive, dvs. at skeive kan gjøre tjeneste i kirken og få sin identitet og sine samliv velsignet på lik linje med heterofile og cispersoner.

-Skape trygge og inkluderende møteplasser for skeive kristne og skeive med kristen bakgrunn, og bidra til å styrke vår målgruppes livskvalitet og mentale helse.

 

Hovedgrep:

Aktiv deltakelse i samfunnsdebatten om kjønn, seksualitet og kristen tro.

Tiltak:

-Skrive høringsuttalelser og delta i relevante politiske og kirkelige fora hvor vi blir invitert, f.eks. STL og politiske utvalg.
-Skrive kronikker og besvare henvendelser fra media.
-Være synlig representert på de viktigste Pride-markeringene i Norge.
-Arrangere åpne temamøter om kjønn, seksualitet og kristen tro.
-Være synlig til stede på digitale flater for å fremme kunnskap om og forståelse for SKNs formål.

 

Hovedgrep:

Aktiv dialog med kirkesamfunn, lokale menigheter, kristne organisasjoner, kristne friskoler, kristne ledere, ansatte og medlemmer på tvers av kirkelandskapet.

Tiltak:

-Arrangere en årlig dialogkonferanse om kjønn, seksualitet og kristen tro i samarbeid med relevante samarbeidspartnere, hvor kristne ledere blir personlig invitert til å delta.
-Støtte (og samarbeider med) alle initiativ som fremmer inkludering av skeive i ulike kirkesamfunn.
-Tilby et kurs for pedagogisk personale ved kristne friskoler.
-Støtte aktivt opp om arbeidet til Europeisk Forum.

 

Hovedgrep:

Etablerer sosiale møteplasser for skeive kristne og med kristen bakgrunn som fremmer medlemmenes mentale helse, og kan legge til rette for åndelige fellesskap.

Tiltak:

-Arrangere en årlig nettverkssamling hvor medlemmer på tvers av lokallag kan møtes innenfor trygge og inkluderende rammer.
-Inviterer til trygge og inkluderende sosiale arrangementer for medlemmer.
-Kan involvere relevante ressurspersoner for å ivareta medlemmenes mentale helse.
-Kan legge til rette for åndelige arrangementer, f.eks. andakter, gudstjenester og bibelgrupper.

 

 

Powered by Cornerstone