Livskvalitet

Som skeive og kristne tilhører vi to forskjellige minoriteter og mange av oss tilhører enda flere minoriteter i tillegg til å være skeive og kristne. Som mennesker i denne verden er vi alle sårbare, når vi i tillegg har markører eller identiteter som gjør oss ekstra sårbare i møte med omverdenen, reagerer kroppene våre ofte med stress. Stress er skadelig for oss, og kan gjøre oss både fysisk og psykisk syke.

 

Minoritetsstress: 

Dette stresset som vi som tilhører en eller flere minoriteter kan oppleve, kalles minoritetsstress. Et av kjennetegnene ved minoritetsstress, er at det er vanskelig for de utenfor minoriteten å se det vi opplever. Det kan og være vanskelig for oss å forstå at det er minoritetsstress vi opplever når det skjer i våre egne liv. Minoritetsstresset kan være der selv når vi ikke opplever negative reaksjoner – det er tanken om det som kan skje som skaper stress. Et eksempel kan være den frykten for avvisning vi kan oppleve i lang tid før vi våger å fortelle noen om vår identitet, eller når vi går på gata og leier kjæresten – en usikkerhet på om vi kommer til å få reaksjoner.

Som skeive og kristne står vi alle i unike situasjoner. Hvor utsatte vi er for minoritetsstress, varierer og er ett samspill mellom mange faktorer: hvor åpne eller ikke åpne vi er om vår seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, hvilken grad av ekskludering eller inkludering vi opplever eller har opplevd i de kristne sammenhengene vi er i eller har vært i, hvilke mennesker vi har rundt oss, kulturen som finnes i vårt nærområde der vi bor etc.

Krysspress og verdikonflikt

Spesielt utfordrende for skeive kristne er at vi er utsatt for en form for krysspress og verdikonflikt. Vi må forholde oss til storsamfunnets holdninger til oss, vi må forholde oss til våre menigheters holdninger til oss, i tillegg er vi som kristne en minoritet innenfor den skeive minoriteten, og kan måtte forholde oss til andre skeive som kan ha manglende forståelse for skeive kristnes behov for å tro. Kanskje fordi de selv føler seg fordømt av kristne, eller har fordommer mot kristne. Som skeive kristne kan vi måtte stå i det krysspresset det er å være kristen, samtidig som andre representanter for kristendommen fordømmer oss.

Internalisert homofobi/transfobi

Som troende har mange av oss vokst opp i konservative menigheter som har formidlet et bilde av en Gud som avviser LHBTQ+ familien. Mange av oss har selv hatt homofobe/transfobe holdninger fordi vi har internaliserer andre troendes holdninger. Internalisert homofobi og transfobi gjør det vanskelig å akseptere egen identitet/seksulle orientering – noe som også skaper minoritetsstress. Å ikke kunne være åpen om hvem vi som mennesker er, er forbundet med mye stress.

Forebygging av minoritetsstress er et samfunnsansvar

I helse- og levekårsundersøkelser ser vi at minoriteter ofte kommer dårligere ut enn majoriteten når det gjelder viktige helsevariabler. Dessverre kan det å tilhøre en eller flere minoriteter innebære en større sannsynlighet for å oppleve diskriminering, fordommer, trakassering og til og med vold. Det er viktig å anerkjenne at det er et samfunnsansvar å forhindre at minoriteter skal oppleve skadelig minoritetsstress. I SKN jobber vi for å at skeive kristnes levekår skal forbedres.

Det er også grep vi som enkeltindivider kan gjøre for å forbedre vår egen livskvalitet.

Under har vi listet opp noen råd som mange skeive og kristne i SKN har funnet nyttige i sine liv.

Hvordan håndtere minoritetsstress 

- Bli bevisst strukturer i hverdagen som skaper minoritetsstress og forsøke å dempe minoritetsstresset ved å endre disse strukturene

- Oppsøk andre skeive kristne som har liknende erfaringer som deg. Gode vennskap og tilhørighet i aksepterende fellesskap fungerer som en buffer mot minoritetsstress. Bli f.eks med på SKN sin nettverkssamling, eller bli med i et av våre lokallag

- Snakk om det du opplever med noen du kan stole på. Noen ganger mangler vi språk for det vi opplever – da kan det være til hjelp å skaffe seg kunnskap. Les f.eks mer om minoritetsstress her: Minoritetsstress - Tverrfaglige tema - NDLA  Hvordan påvirker seksualitet og kjønnsidentitet vår psykiske helse?. (ungdomstelefonen.no)

- Sett grenser og beskytt deg selv når det er behov for det. Ta for eksempel pauser fra eller unngå å lese kommentarfelt eller annet innhold med spesifikt homofobisk eller transfobisk innhold.

- Det styrker selvfølelsen vår å kunne være stolt av og feire den vi er. Delta under PRIDE og bli med i fellesskap som har sunne holdninger

- Vit at den skammen du føler er påført deg av andre – det er ikke din skyld

- Lær deg teknikker som virker avslappende på et stresset nervesystem. Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, du må gjøre det som fungerer for deg: pusteøvelser, her er noen forslag: gå turer i naturen, skriv ned det du tenker og føler, avspenningsøvelser

- Det er viktig å huske på at vi alle håndterer stress på forskjellige måter. Vi bør alle vite om tegnene som kan være signaler på at vi bør oppsøke profesjonell hjelp. Å oppsøke fastlegen eller en psykolog kan være ett første steg til å håndtere stress-relaterte fysiske og psykiske utfordringer.

Dette er tegn på at det kan være lurt å oppsøke profesjonelle hjelp:

- søvnproblemer

- følelse av håpløshet og hjelpeløshet

- du opplever at du isolerer deg mer og mer fra andre.

 

 

Modellen er Meyers (2003) fire faktorer involvert i opplevelsen av minoritetsstress

Livskvalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderssen, N., Eggebø, H., Stubberud, E. og Holmelid, Ø. (2021) Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår – Resultater fra spørreundersøkelsen 2020. Universitetet i Bergen: Institutt for samfunnspsykologi

Anderssen, N., Malterud, K. (2013) Seksuell orientering og levekår.

Bjørkmann, M. (2012). Lesbisk selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner (Phd). Bergen: UIB.

Meyer, I. (2003). Prejudice, Social Stress and Mental Health in Lesbian, Gay and Bisexual Populations: Conceptional issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129. doi: 10.1037/0033-2909.129.5.674

 

 

Powered by Cornerstone