Ønsker menigheten din å gi en gave?

Kort om Skeivt kristent nettverk

Skeivt kristent nettverk (SKN) er en økumenisk organisasjon for LHBT+ personer og støttespillere. Det er fortsatt mange skeive som har utfordringer med å akseptere egen identitet, og mange skeive som har vonde opplevelser i møte med kristne miljøer. Skeivt kristent nettverk ønsker å skape trygge og inkluderende møteplasser, og formidle at det ikke er noen motsetning mellom å være skeiv og kristen! I våre lokallag arrangeres det sosiale kvelder, gudstjenester og temakvelder. Vi ønsker også å være en aktør som fremmer dialog og brobygging, og å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samfunnsdebatt om kjønn, seksualitet og kristen tro.

Organisasjonen ble stiftet i 2019 av personer med bakgrunn fra pinsekarismatiske og frikirkelige miljøer. I 2022 ble Åpen kirkegruppe en del av Skeivt kristent nettverk, og vi er takknemlige for at vi er en organisasjon med stor bredde, og å ha med oss historikken til Åpen kirkegruppe som har kjempet for skeives rettigheter i kristne miljøer siden 1976.

For å fortsette og videreutvikle dette arbeidet, trenger Skeivt kristent nettverk støtte. Vi ønsker at alle som trenger det, skal kunne komme i kontakt med oss og finne et trygt fellesskap. 

Tekst som kan brukes til opplesning under gudstjenesten/møtet:

Offeret i dag går til Skeivt kristent nettverk som er en organisasjon for LHBT+ personer og støttespillere med ulik kristen bakgrunn. I 2022 ble også Åpen kirkegruppe en del av organisasjonen. Organisasjonen jobber for å støtte skeive i og fra alle kirkesamfunn. Skeivt kristent nettverk skaper trygge og inkluderende møteplasser, og ønsker å formidle at det er fullt mulig å være både kristen og skeiv! Gaven i dag vil gå til å videreutvikle arbeidet, og at lokallagene får støtte til å gjennomføre samlinger som gir fellesskap, tilhørighet og trygghet. Tusen takk for din gave.

Tekst som kan brukes til forbønnsdelen i gudstjenesten:

Gud, du som skapte oss i en klar orden av farger, som i en regnbue, og med et mangfold av mennesker ved ditt navn. Vi takker og priser deg for den styrke du stadig gir oss, og for den glede det er å elske og å bli elsket. Vi lovpriser det mangfold du lar oss få være deler av, og ber om stadig hjelp til å ta vare på styrken som finnes i ulikhetene.

Vi ber i dag spesielt for Skeivt kristent nettverk og alle menneskene som kjenner seg hjemme der. Gi mot, styrke, og trygghet på at  din kjærlighet rommer alle våre liv.

 

GAVEN KAN SETTES INN PÅ KONTONUMMER 1506.34.41543

 

Powered by Cornerstone