Bakgrunn

Skeivt kristent nettverk er en økumenisk organisasjon for LHBT+ personer og støttespillere. 28.11.2019 holdt Skeivt kristent nettverk sitt stiftelsesmøte, og vi ble registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund 02.01.2020. 

Organisasjonen ble stiftet av personer med bakgrunn fra pinsekarismatiske og frikirkelige miljøer. I 2022 ble Åpen kirkegruppe en del av Skeivt kristent nettverk. Åpen kirkegruppe har kjempet for skeives rettigheter i kristne miljøer siden 1976.

Skeivt kristent nettverk ønsker å skape trygge og inkluderende møteplasser, og formidle at det ikke er noen motsetning mellom å være skeiv og kristen! I våre lokallag arrangeres det sosiale kvelder, gudstjenester og temakvelder. Vi ønsker også å være en aktør som fremmer dialog og brobygging, og å bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samfunnsdebatt om kjønn, seksualitet og kristen tro.

Tilhørighet er et grunnleggende menneskelig behov, og i utfordrende perioder gjennom livet er det særlig viktig å ha et trygt nettverk rundt seg. Det å søke fellesskap og å knytte kontakter med andre som har lignende erfaringer kan være verdifullt, for på den måten å få oppleve at man ikke er alene. Gjennom Skeivt kristent nettverk kan du bli kjent med både heterofile, homofile, bifile og transpersoner og ikke-binære som ønsker å hjelpe deg og støtte deg i din prosess med å bli trygg, både i deg selv og med troen din.

Hvis du lurer på hva Skeivt kristent nettverk står for, kan du lese vårt dokument Dette er Skeivt kristent nettverk.

 

Om vår bakgrunn og historie i videoformat.

Av Marit Liarbø, initiativtaker til etableringen av SKN.

Skeivt kristent nettverks første styre: 

  • Marit Liarbø (leder)
  • Tor Håkon Eiken (nestleder)
  • Joachim Sørensen (sekretær)
  • Sara Myhrer (styremedlem)
  • Emilie Eiken (styremedlem)
  • Elisabeth Meling (varamedlem)


 

Hvorfor Skeivt kristent nettverk?

Mange strever med å akseptere sin seksuelle identitet eller kjønnsidentitet, og det kan være spesielt vanskelig når man har eller har hatt tilhørighet til kristne konservative menigheter. Man kjenner ofte på en sterk indre konflikt fordi man over lang tid har blitt utsatt for forkynnelse som i svært krasse ordelag fordømmer alt samliv utenfor heterofilt ekteskap, eller å skulle være tro mot egen kjønnsidentitet. For mange oppleves også trusselen om og frykten for helvete som høyst reell, og det kan ta lang tid å bearbeide slike opplevelser. 

Det er dessverre også slik at de aller fleste som opplever en mismatch mellom sin seksuelle identitet, kjønnsidentitet og sin kristne tro har blitt påført så mye skam og så kraftig fordømmelse gjennom kristen forkynnelse at de gir opp hele troen. De er ikke lenger velkommen i menigheten sin, og åndelige overgrep og urett begått i "Jesu navn" gjør at de også kaster Gud overbord i samme slengen. 

På dette nettstedet ønsker vi at du som er kristen og skeiv (lesbisk, homofil, bifil, transperson, ikke-binær) eller som strever med din seksuelle identitet og/eller kjønnsidentitet – i skapet, ute av det, eller et eller annet sted midt i mellom – skal kunne lese og finne at du er bra nok akkurat som du er. At du skal finne fram til informasjon om tro, seksuell orientering og kjønnsidentitet som du kanskje ikke får i menigheten din eller i samtale med en pinsepastor.

Åpen kirkegruppe har gjennom en årrekke gjort en formidabel innsats for å bedre skeives rettigheter i Den norske kirke. Det er dog fortsatt en lang vei å gå for at skeive skal få tilsvarende aksept i mer frikirkelige kretser her i Norge.  

Vi ønsker å formidle at selv om det som LHBT+ kan være vanskelig å forholde seg til etablert og organisert menighet, så trenger du ikke å skrote troen din for å få leve som et helt menneske. Det er fullt mulig å ha en nær relasjon til Jesus og kristen tro uten å måtte undertrykke sin egen seksuelle orientering eller kjønnsidentitet!

 

Evangeliet om Jesus utelukker ingen,

og det bør heller ikke menighetene gjøre!

"Puzzle of love" av Daniel Hayward
"Puzzle of love" av Daniel Hayward     
Powered by Cornerstone