Skeiv teologi eller inkluderende teologi - må vi velge?

Nylig tok den profilerte skeive kristne aktivisten Matthew Vines offentlig avstand fra skeiv teologi. Vines har de siste årene vært en sentral pådriver for inkludering av skeive i spesielt evangelikale kirker i USA. Mange skeive kristne har hatt glede av boka hans God and the Gay Christian og Vines’ arbeid gjennom The Reformation Project har betydd mye for mange skeive kristne. Skillet som Vines trekker opp mellom skeiv og inkluderende teologi er ikke nytt, men har igjen blitt aktuelt gjennom Vines’ siste uttalelser. I dette innlegget forsøker vi å oppsummere den pågående debatten og hva den betyr for skeive kristne i Norge.  

 

Heller inkluderende teologi 

Vines frykter at skeive teologers arbeid med å utfordre teologiske og sosiale normer kan undergrave skeive kristnes ønske om å bli inkludert i menigheten sin. Med utgangspunkt i en konservativ teologi og bibelsyn tar Vines til orde for at forpliktende og livslangt samliv mellom to personer av samme kjønn oppfyller bibelske normer for ekteskapet. Vines arbeider for at skeive skal kunne delta i menigheten sin på likefot med streite kristne – og med samme etiske standard for sitt samliv. Vines hevder at kirken ikke trenger noen radikal endring; den må bare gi plass til skeive. Selv kaller Vines teologien sin for «affirmative theology», noe som kan oversettes til inkluderende teologi. 

 

Er inkludering nok? 

Flere skeive teologer har blitt skuffet over Vines’ kritikk av skeiv teologi. For skeive teologer er ikke målet at skeive skal inkluderes i en hetero- og cisnormativ kirke. I stedet ønsker skeive teologer å forandre kirken slik at den reflekterer skeives erfaringer. For eksempel vil mange problematisere ensidig mannlige gudsbilder og Bibelens strenge seksualmoral. Hvis skeive bare skal få tillatelse til å delta i menigheten sin slik den alltid har vært, mener mange skeive teologer at kvinneundertrykkende og seksualitetsfiendtlige holdninger vil vedvare. Målet for skeive teologer er frigjøring fra alle former for undertrykking og det forutsetter en kritisk lesning av bibelske tekster.  

 

Skillelinjer i Norge 

Vi kan kjenne igjen de samme skillelinjene fra debatten om skeives liv og kjærlighet i norsk kirkelighet. Terje Hegertuns bok Det trofaste samlivet (2021) formidler en inkluderende holdning overfor skeive, hvor forpliktende og livslange samliv mellom to personer av samme kjønn blir vurdert på en positiv måte. Ut ifra sitt konservative teologiske standpunkt og bibelsyn argumenterer Hegertun for at likekjønnet samliv kan oppfylle bibelske standarder for et godt samliv. Hilde Raastads bok Skeiv nåde (2024) formidler derimot en teologi som tar utgangspunkt i skeives gudserfaring og formulerer en tro ut fra skeives ståsted. På kreativt vis fortolker hun bibelske tekster i lys av sine egne erfaringer som lesbisk aktivist.  

 

SKN, skeiv og inkluderende teologi 

Som en tverrkirkelig organisasjon er det viktig for Skeivt kristent nettverk å favne skeive kristne fra ulike kirkebakgrunner og med ulike teologiske ståsteder. Forskjellige teologiske tradisjoner fortolker Bibelen på forskjellige måter og følger derfor ulike veier mot å akseptere skeives liv og kjærlighet. Vi i Skeivt kristent nettverk har derfor ikke behov for å ta avstand fra det ene eller det andre teologiske perspektivet. I stedet ønsker vi å formidle et budskap som gir skeive kristne en trygghet på at de ikke trenger å velge mellom sin kristne tro og sin skeive identitet. Vi ønsker å argumentere mot enhver teologi som diskriminerer skeive, og forsikre skeive om at Gud elsker oss akkurat som vi er.  

 

Les mer om inkluderende og skeiv teologi HER

Powered by Cornerstone