Skeiv teologi og inkluderende teologi

Hva er forskjellen mellom inkluderende og skeiv teologi?

Det er stor variasjon også innen for både inkluderende teologi og skeiv teologi, her gir vi en kort presentasjon av de to perspektivene og hva som skiller dem. 

 

Inkluderende teologi 

Inkluderende teologi (affirming theology) har som utgangspunkt at det ikke finnes noen motsetning mellom å være tro mot Bibelen som Guds ord og samtidig anerkjenne skeives liv og kjærlighet. Innen inkluderende teologi handler mye om å forstå den egentlige meningen bak enkelte kritiske bibelvers som tilsynelatende forsømmer skeivt samliv. Ved å fortolke disse versene ut ifra sin spesifikke kulturelle og historiske kontekst, mener mange inkluderende teologer at Bibelen ikke fordømmer forpliktende og livslangt samliv mellom to personer av samme kjønn. Gjennom å vise hvordan trofast samliv mellom to personer av samme kjønn kan oppfylle bibelske kriterier for et godt samliv, argumenterer man for at skeivt samliv kan anerkjennes og velsignes av kirken.  

 

Skeiv teologi 

Skeiv teologi har som utgangspunkt at Bibelen er ført i pennen av heterofile menn og at den derfor reflekterer heterofile menns gudserfaringer og gudsbilder. Derfor er det ingenting å undre seg over at Bibelen flere steder formidler et undertrykkende budskap overfor kvinner og skeive. Skeiv teologi har derfor en målsetting om å utfordre kirkens undertrykkelse av kvinner og skeive og den bibelske begrunnelsen for denne undertrykkelsen. Dette oppnår man gjennom å forestille seg hvordan Gud og kristendommen hadde sett ut hvis den hadde hatt skeives gudserfaringer og gudsbilder som utgangspunkt og gjennom å lese bibelske tekster fra et skeivt perspektiv.  

 

Noen forskjeller 

Mens mange inkluderende teologer har som målsetting å argumentere for at skeives liv og kjærlighet er i pakt med Bibelen, er de fleste skeive teologer ikke opptatt av å argumentere for sin rett til å være skeiv og kristen. Teologer med et inkluderende utgangspunkt hevder at skeive teologers manglende interesse for å finne bibelsk støtte er ødeleggende for skeive kristne. Til dette svarer skeive teologer at det som er ødeleggende er å prøve å få skeive til å passe inn i en grunnleggende undertrykkende kirke. Skeive teologer søker ikke inkludering, men i stedet forandring av hele kirken. Skeive teologer peker videre på at inkluderende teologi på sikt kan virke ekskluderende for personer som ikke har samme mulighet til å imitere hetero- og cisnormen.   

 

Hvor står SKN? 

Skeivt kristent nettverk mener at ulike personer har behov for ulike teologiske perspektiver ut ifra deres egen teologiske bakgrunn og deres egen personlige reise. I noen teologiske tradisjoner kan skeiv teologi fremst altfor radikalt og fremmed, mens i andre sammenhenger kan inkluderende teologi virke konservativt og gammeldags. Skeivt kristent nettverk rangerer ikke verdien i ulike teologiske perspektiver som anerkjenner skeives liv og kjærlighet. I stedet ønsker vi å bidra til økt kunnskap om de forskjellige måtene man som kristen kan omfavne sin skeive identitet og bidra til skeiv kristen frigjøring. Vi ønsker å gi plass for alle teologiske perspektiver som kan gi skeive selvrespekten tilbake og en forståelse av at Gud elsker dem akkurat for den de er.   

 

Les mer om inkluderende teologi: 

Matthew Vines: God and the Gay Christian (Convergent Books, 2014) 

Justin Lee: Torn: Rescuing the Gospel from the Gay-vs.-Christians Debate (Jericho Books, 2012) 

Terje Hegertun: Det trofaste samlivet (Verbum, 2021) 

https://reformationproject.org/ (engelsk) 

https://www.jesusalskarhbtq.se/ (svensk) 

 

Les mer om skeiv teologi på:  

Hilde Raastad: Skeiv nåde: Tekster og prekener fra en skeiv aktivist (Kolofon, 2024) 

Linn Marie Tonstad: Queer Theology (Cascade Books, 2018) 

Patrick Cheng: Radical Love: An Introduction to Queer Theology (Seabury Books, 2011) 

https://www.queertheology.com/ (engelsk) 

https://nktf.files.wordpress.com/2019/07/st_sunniva_2015-01-02_nett.pdf (norsk) 

 

 

 

  

Powered by Cornerstone