Dette er Skeivt kristent nettverk

§ 2 Foreningens formål
Skeivt kristent nettverk er en økumenisk interesseforening for LHBT+-personer og støttespillere med forskjellig menighetsbakgrunn. Skeivt kristent nettverk skal jobbe for å fremme kunnskap og forståelse for et kristent syn som muliggjør kombinasjonen kristen tro og likekjønnet samliv, samt at transkjønnede og transpersoner kan leve i henhold til sin kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Skeivt kristent nettverk er av og for medlemmene.

Trosfrihet – frihet til å tro

Skeivt kristent nettverk (SKN) ønsker å løfte frem at alle LHBT+-personer (skeive) har like stor rett til tro som heterofile personer, og at skeive også har trosfrihet. Dette innebærer å hjelpe LHBT+-personer ved å vise dem at den kristne troen er tilgjengelig for alle, og at det ikke er noen motsetning mellom å tro og å være skeiv. SKN vil jobbe for at alle skal få kjenne på tilhørighet uansett hvor de er på sin trosreise. Vi ønsker at alle skeive kan få oppleve å elske seg selv, og at de ikke skal føle at de må velge bort eller gi slipp på troen.

 

Autentiske liv – å være åpen og ærlig om hvem man er

Skeivt kristent nettverk er opptatt av den ukrenkelige verdien til ethvert menneske, og at vi alle er skapt i Guds bilde uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Vi tror det beste for hver enkelt er å leve autentiske liv i anerkjennelse og samsvar med hvem man er. Vi vil stå opp for at ekteskapet inkluderer likekjønnede, og at transpersoner kan leve i sitt identifiserte kjønn og uttrykk. SKN tar avstand fra enhver diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, alder og andre vesentlige forhold ved en person. SKN vil særlig arbeide for å få slutt på diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

 

Trygg arena og felleskap – med respekt for enkeltmennesket

Skeivt kristent nettverk skal være en trygg arena for alle, og spesielt de som på grunn av sin religiøse bakgrunn strever med å anerkjenne sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk – i skapet, ute av skapet, eller et sted midt imellom. SKN er imot enhver forkynnelse som har som formål å endre en persons seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Vi ønsker å legge til rette for fellesskap der man føler seg sett og verdsatt uansett seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

 

Brobyggende og tverrkirkelig – med ønske om dialog

Skeivt kristent nettverk er en tverrkirkelig interesseorganisasjon for LHBT+-personer og støttespillere med bakgrunn fra og eventuelt tilknytning til ulike kirkesamfunn. Vi skal jobbe for bevisstgjøring og synliggjøring av livene til skeive kristne, med fokus på dialog og brobygging mellom miljøer og kirkesamfunn som innehar ulike verdisyn og teologiske tolkninger.

 

Åpen og inkluderende – å jobbe for en kirke for alle

Skeivt kristent nettverk vil formidle et tydelig budskap om at Gud elsker sine skapninger og ikke fordømmer eller diskriminerer LHBT+ personer: At det ikke er synd å leve i et likekjønnet forhold, og at transkjønnede og transpersoner ikke synder mot skaperverket når de velger å leve i sitt identifiserte kjønn eller uttrykk. SKN vil jobbe for et åpent og inkluderende miljø for alle mennesker uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Evangeliet er for alle, og det bør også kirken være!

 

 

Dette er Skeivt kristent nettverk, vedtatt sentralt årsmøte 09.03.24

Powered by Cornerstone