Reisebrev fra Europeisk Forum i Varese

Stemmer lyder på ulike språk, og rundt 150 kristne LHBTIQ+ folk fra hele Europa samles for fire døgn. For meg er det som å reise ut og å komme hjem samtidig.

Varesesjøen blinker i sollyset. I bakgrunnen fylles horisonten av de snødekte fjellene i Alpene. Lyden av trillekofferter på veg opp de bratte og varme gatene fra togstasjonen til Villa Cagnola, som ligger som en oase der oppe i høyden. Et spirituelt retreatsenter med bygninger fra 1800-tallet. Stemmer lyder på ulike språk, og rundt 150 kristne LHBTIQ+ folk fra hele Europa samles for fire døgn. For meg er det som å reise ut og å komme hjem samtidig. 

Samboeren min, Eli Ragna, var på sin første Europeisk Forum-konferanse allerede i 1994 i Slovakia og var med i Åpen Kirkegruppe (ÅK) sin arrangementskomite for Forumkonferansen i Oslo i 1996. Selv opplevde jeg Europeisk Forum første gang i 1996, og jeg falt pladask. Jeg var veldig aktiv i organisasjonen i mange år, bl.a. i styret og et par år som co-president i organisasjonen. I 2004 var jeg prosjektleder og redaktør for Forumkvinnenes bokprosjekt Let Our Voices Be Heard!, der vi samlet historiene til 95 kristne lesbiske kvinner fra 26 europeiske land. Senere ledet jeg oppbyggingen av Europeisk Forums pilotprosjekt ‘Safe space’ - et teologisk treningsprosjekt for menneskerettighetsaktivister i Øst- og Sentral-Europa. De siste årene har jeg dessverre vært forhindret fra å reise på Forumkonferansene, så for meg personlig var årets konferanse litt som å reise ut – og å komme hjem. Hjem til min internasjonale skeive kristne familie. Til et mangfold av mennesker. Mange gamle kjente, og mange nye, - venner, i alle aldre fra 19 til 89 år gamle.  

Under mottoet «Enlarge the place of your tent» (Jesaja 54,2) – Gjør plassen større for ditt telt – hadde vi fellesarrangementer, workshops og samtaler der vi delte erfaringer om hva som er gjort hittil, og hva som fortsatt bør gjøres, for å utvide vårt telt så det blir plass til alle. Det var erfaringsutveksling på tvers av generasjoner og identiteter. Vi hadde også egne forkonferanser fra onsdag til torsdag med ulikt identitets-/og arbeidsfokus, hhv for kvinner (arrangert av Forums ungdomsgruppe), menn, Queer (arr.: ungdomsgruppa), DV8 og Romersk katolske aktivister. Alle er velkomne der de ønsker å være med, og det er også mulig å arrangere andre tematiske forkonferanser. Det var kvinnene – Forum sisters – som først begynte med egne forkonferanser da Forum ble arrangert i Norge i 1996, - for å styrke kvinnenes deltakelse og synlighet i et inntil da mannsdominert Forum. En del år senere lot flere folk og grupper seg inspirere av denne muligheten til å sette et ekstra fokus på ulike tema. I år samlet kvinnenes forkonferanse over 50 kvinner av ulike identiteter, nasjonaliteter og aldre.

En av konferansedagene var det innlagt en utflukt til Milano, med mottagelse på Rådhuset med konsert av et lokalt skeivt kor, fotografering av hele gruppa med Forumdeltagere foran Milanos imponerende Domkirke, og litt endeløs vandring i sommerhete bygater før vi nådde frem til regnbuemesse i en av byens Baptistkirker.

Men, hva er egentlig Europeisk Forum? Det er et nettverk dannet i 1982, som har over 40 medlemsgrupper fra mer enn 20 land i Europa, - fra Spania og Storbritannia i vest, til Ukraina, Russland, Polen, Slovakia og Ungarn i øst- og Sentral-Europa. Fra Skandinavia i nord, til Italia og Malta i sør.  LHBTI+ folk og grupper, - vi er protestanter, katolikker, ortodokse, og folk fra ulike frie kirkesamfunn. Organisasjonen arbeider for religionsfrihet for LHBTI+ mennesker, og for menneskerettigheter i kirker og samfunn. Åpen Kirkegruppe (ÅK) har vært med omtrent fra starten, og etter at ÅK ble en del av SKN, har engasjementet fortsatt gjennom SKN. Vår alles Aasmund Vik har antakelig vært med på bortimot alle konferansene! Og i årets SKN/ÅK-delegasjon var vi faktisk fire forhenværende Forumpresidenter, - Aasmund, Hilde Raastad, Karen Onshuus og undertegnede.

På de årlige Forumkonferansene avholder vi også alltid organisasjonens årsmøte, med rapporter fra arbeidet i året som gikk, diskusjoner om strategi, planer og prioriteringer videre, økonomi, kommunikasjon, og valg av styremedlemmer. Og om hvilke felles standpunkter og uttalelser organisasjonen vil ha i sitt arbeid. Det er også rapporter fra Forums mange ulike arbeidsgrupper som i løpet av året er engasjert i arbeid overfor f.eks. Kirkenes Verdensråd, den romersk katolske kirke, ortodokse kirker, ulike nasjonale og internasjonale religiøse og politiske institusjoner, øst- og sentral-europeiske land, samt globale interreligiøse LHBTI+ nettverk. Europeisk Forum har også såkalt deltakerstatus i Europarådet (Council of Europe). Det er mange muligheter for å engasjere seg i Europeisk Forums arbeid, så her er det plass til mange.

SKN-delegasjonen på Europeisk Forum besto av fem offisielle delegater (til årsmøtet); SKN-leder (og delegasjonsleder) Elisabeth Meling, Aasmund R. Vik, Karen Onshuus, Marta Maria Espeseth og Randi O. Solberg (undertegnede). Også med i den norske delegasjonen var Hilde Raastad, Eli Ragna Tærum, Gunhild Ettestøl og Julie Hass. For meg personlig var det også spennende å være delegat for SKN for første gang (takk for tilliten!), etter å gjennom mange år ha representert ÅK.

Neste år skal Forumkonferansen være i Finland i Kristi Himmelfartshelgen. Da håper vi at SKN vil sende en stor delegasjon, slik at flere i SKN kan bli kjent med Europeisk Forum før SKN skal arrangere og være vertskap for Forumkonferansen her i Norge i 2026. Vi håper at flest mulig SKN-folk vil bli med i dette viktige og spennende engasjementet!

Våre personlige høydepunkter på Forumkonferansen? - Det jeg likte aller best, var å treffe og snakke med alle menneskene, sier Eli Ragna. Og jeg er enig med henne. Vi gleder oss også over at stadig nye og yngre folk kommer og engasjerer seg. Men, det hemmelige høydepunktet for meg? Å danse sammen med den internasjonale søskenflokken under en åpen nattehimmel båret oppe av flere hundre år gamle søyler.

Fra Randi O. Solberg og Eli Ragna Tærum

Lenker:

Europeisk Forum (European Forum of LGBTI+ Christian groups): https://www.lgbtchristians.eu/

Let our voices be heard! (fullversjon) / ‘Let our voices be heard (Kortversjon)

Powered by Cornerstone