Skeiv i kristne miljøer - en frigjøringsprosess

Er du skeiv og kan tenke deg en plass å snakke om utfordringer dette har gitt deg fordi du tidligere har tilhørt eller tilhører et kristent miljø? Velkommen til workshop 28.-29. september 2024.

SKN arrangerer en helgesamling 28.-29. september 2024 der skeive fra kristne miljøer kan dele egne erfaringer, savn og spørsmål knyttet til å være skeiv blant folk og gudsbilder som ikke nødvendigvis anerkjenner dem. Målet er å skape en trygg arena der vi snur perspektivet fra andres blikk på skeivhet til egne opplevelser og behov.  

Samlingen er en del av et prosjekt som finansieres av Helsedirektoratet og ledes av psykolog Liv Marit Nesset. Hun er selv skeiv og oppvokst i en frikirkemenighet.  

Som en del av prosjektet ønsker Liv Marit å samle noen av erfaringene vi sitter på for å kartlegge hva som er viktige tema på helgesamlingen til høsten. Det er derfor til stor hjelp om du kan tenke deg å møte Liv Marit i løpet av forsommeren for å snakke litt om å være deg i møte med egen skeivhet, gudsbilde og/eller kristne miljø. Det kan være ting du allerede har funnet godt ut av eller ting som er i prosess. Alt er relevant og til hjelp for arbeidet inn mot helgesamlingen. Forsamtalene kan foregå på telefon, video eller fysisk møte på Liv Maris kontor i Oslo. Opplysninger som deles behandles konfidensielt. 

Dato for helgesamlingen blir satt i løpet av sensommeren. Den vil foregå i Oslo og eventuell overnatting og reise, samt mat utenom lunsj må dekkes av deltakerne selv. Forsamtale med Liv Marit, og helgesamling med enkel lunsj er gratis.   

Hvis du er interessert i å delta eller har spørsmål så ta kontakt med Liv Marit på mailadresse liv.marit@skeivtkristentnettverk.no. Legg gjerne ved telefonnummeret ditt hvis du ønsker å bli oppringt. Det vil være en begrensning på hvor mange som kan delta i denne omgang, så ta gjerne kontakt så fort som mulig hvis dette virker som noe du ønske deg. Vi håper å høre fra deg! 

 

---

Fra 1. mai og ut året, er Liv Marit Nesset ansatt i prosjektstilling i Skeivt kristent nettverk. Hun skal jobbe hos oss i 40 %, med prosjektet “Skeiv i kristne miljøer - en frigjøringsprosess”. Målet med prosjektet er å få større innsikt i erfaringene til skeive med kristen bakgrunn, og gi støtte til å være den man er. 

 

Powered by Cornerstone