Derfor tar vi ikke avstand

Publisert i Vårt Land 2. mai 2024.

De siste dagene har både Simon Stisen og Terje Hegertun oppfordret Skeivt kristent nettverk (SKN) til å ta tydeligere stilling til en teologisk retning kjent som «skeiv teologi». SKN er en tverrkirkelig organisasjon som samler skeive kristne, skeive som tviler, skeive som har hatt en tro og støttespillere fra hele kirkelandskapet. Noen er aktive Den katolske kirke, andre i Adventistkirken, Frikirken, Kvekersamfunnet eller Pinsebevegelsen, og atter andre i Den norske kirke. Noen omfavner skeiv teologi, andre tar avstand og mange har ikke gjort seg opp en mening.

På grunn av dette mangfoldet er det viktig for SKN å understreke at vi er en interesseorganisasjon som skal og vil favne hele denne bredden. Det gjør at vi som organisasjon ikke har en egen teologi, men jobber for å fremme kunnskap og forståelse for et kristent syn som muliggjør kombinasjonen kristen tro og likekjønnet samliv, samt at transkjønnede og transpersoner kan leve i henhold til sin kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

Vi i SKN møter mange mennesker som har vonde og vanskelige opplevelser fra menighetene de en gang kalte sitt åndelige hjem. For SKN er det derfor avgjørende å formidle et budskap som kan gi mennesker selvverdet og selvrespekten tilbake; som kan forsikre dem om at Gud har skapt dem i sitt bilde og elsker dem akkurat som de er. Vår erfaring er at dette budskapet ofte er livreddende. 

For at en tverrkirkelig organisasjon som SKN skal kunne formidle dette livreddende budskapet på en troverdig måte til våre medlemmer, inviterer vi teologer med ulike bakgrunner inn til oss. På våre nettverkssamlinger har teologer og forkynnere med bakgrunn fra både pinsebevegelsen og Den norske kirke fått dele sine perspektiver. Selv har vi ingen egen teologi, utover det vi har beskrevet over. 

På våre nettsider er vårt budskap til skeive kristne at de ikke trenger å velge mellom sin tro og sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Evangeliet er for alle — også skeive. Det finnes imidlertid ulike teologiske tolkninger som fører frem til den samme konklusjonen. Derfor er hensikten med artikkelen om ulike teologiske syn på vår nettside å forklare at man ikke er nødt til å omfavne skeiv teologi for å anerkjenne og inkludere skeive i menigheten. 

SKN ønsker dialog og vil være en samtalepartner, og vi tar ikke lett på utfordringene fra Simon Stisen og Terje Hegertun. Samtidig ønsker vi å være en inkluderende, og ikke en ekskluderende organisasjon som tar avstand fra bestemte teologiske standpunkter eller tradisjoner, så lenge disse ikke direkte skader skeive. Vi tar f.eks. ikke avstand fra dem som holder sabbaten hellig eller dem som døper barn. Som en tverrkirkelig organisasjon overlater vi disse teologiske spørsmålene til teologer og kirkesamfunn å avgjøre.   

Skeiv teologi har så langt hatt minimalt gjennomslag i pinsebevegelsen internasjonalt, og så vidt vi kjenner til ingen relevans overhode i den norske pinsebevegelsen og frikirkeligheten. Det kan selvfølgelig være nyttig å diskutere hvorvidt dette er en teologisk tradisjon som kan ha noe å bidra med i frikirkeligheten, men SKN har ingen ambisjon om å forfekte eller påtvinge norske menigheter en spesifikk teologi. Vår ambisjon for pinsebevegelsen og resten av frikirkeligheten er derimot den samme som Simon Stisen og Terje Hegertun — å bidra til større inkludering av skeive i landets menigheter.

 

Generalsekretær og styre i Skeivt kristent nettverk

Solveig Gjesdal, generalsekretær

Elisabeth Meling, leder

Jonas Yassin Iversen, nestleder

Marit Liarbø Showalter, styremedlem

Mona Høvset, styremedlem

Siv Renathe Inglis, styremedlem

Tor Eivind Folden, varamedlem

Jan Peder Amundrød, varamedlem

 

Powered by Cornerstone