TRYGGE KIRKER

 

watch.jpg

 

Det er ikke så lett å finne menigheter hvor man som LHBT+ kan få være seg selv, og dette gjelder særlig pinsemenigheter, frittstående karismatiske sammenhenger og andre frikirkelige menighetsfellesskap, hvor mange av våre medlemmer har sin bakgrunn fra. Vårt ønske er derfor å kunne tilby en enkel oversikt over kirker der man blir tatt imot akkurat slik man er, og behandlet på lik linje med alle andre.

Det er mange menigheter i Den norske kirke som kunne stått på denne listen, og det er godt mulig at du bor i nærheten av en som vektlegger inkludering av LHBT+. Det er ikke nødvendigvis et mål å få en fullstendig liste over alle menigheter i Den norske kirke (Dnk) som erfares som trygge for skeive, men du vil finne menigheter her som er foreslått av enkeltpersoner, og der ledelsen bekrefter at menigheten står inne for SKN sine retningslinjer og ønsker å stå på listen.

Å leve med uenighet (jf. to syn i Den norske kirke) er i seg selv ikke nødvendigvis utrygt, og det er ikke vårt mål at alle skal måtte mene og tro det samme – ei heller i samlivsspørsmålet. Vi tror at det er godt mulig å leve side om side med gjensidig respekt for hverandres ulike syn. Problemet oppstår når man forskjellsbehandles eller ekskluderes fra oppgaver og tjenester i menigheten på bakgrunn av legning.

 

Hvordan havner disse kirkene på lista? 

Generelle uttalelser av typen «vi inkluderer alle» eller «vi ønsker alle velkommen» er ikke tilstrekkelig. Menighetene på denne lista er foreslått av enkeltpersoner, og ledelsen i menigheten har bekreftet overfor SKN at menigheten kan stå inne for disse retningslinjene. Når vi får inn henvendelser og forslag vil vi følge opp med noen enkle spørsmål som må besvares av ledelsen i kirka før den eventuelt listes: 

  1. Kan LHBT+ personer inneha alle frivillige oppgaver/tjenester i deres menighet? 

  1. Kan dere bekrefte at det er sannsynlig at LHBT+ personer som er åpne om sin legning vil bli akseptert og tatt godt i mot av både ledelse og menigheten forøvrig? 

  1. Kan dere bekrefte at dere er en kirke som jobber aktivt for å gjøre det trygt å være LHBT+ i deres menighetsfellesskap? 

 

Forslag til flere trygge kirker

Vet du om pinsekarismatiske eller frikirkelige menigheter som oppleves som trygge og som du tror vil stå inne for retningslinjene for «trygge kirker-listen»? Følg denne linken dersom du representerer lederskapet i en menighet som ønsker å stå på listen Klikk her dersom du ønsker å nominere en kirke du kjenner.

 

Oversikt over Trygge kirker

Trygghet er en subjektiv opplevelse 

Til syvende og sist bare du selv som kan si noe om hva som oppleves trygt for deg. Fordi vi alle er ulike er det vanskelig å lage en «mal» som favner alle. Vår måte å gjøre dette på er derfor ikke verken vanntett eller skuddsikker, og vi kan selvsagt aldri garantere at alle vil ha gode opplevelser fordi en menighet har navnet sitt på en liste. Vi ønsker imidlertid å forsøke å løfte fram de kirkene som aktivt jobber for å møte og inkludere LHBT+ personer på en gode måte, og som ønsker å ta på alvor hva det vil si at nettopp deres kirke skal være et trygt fellesskap også for skeive. 

 

 

Østlandet

 

Den norske kirke:

 

 

Øvrige steder på Østlandet

 

 

Vestland

 

Møre

 

Rogaland

 

 

Nord-Norge

 

 

Midt-Norge

 

 

Sørlandet

 

 

Menigheter og organisasjoner med virksomhet flere steder i Norge

 

 

Powered by Cornerstone