TRYGGE KIRKER

 

watch.jpg

 

Det er ikke så lett å finne menigheter hvor man som LHBT+ kan få være seg selv, og dette gjelder særlig pinsemenigheter, frittstående karismatiske sammenhenger og andre frikirkelige menighetsfellesskap, hvor mange av våre medlemmer har sin bakgrunn fra. Vårt ønske er derfor å kunne tilby en enkel oversikt over kirker der man blir tatt imot akkurat slik man er, og behandlet på lik linje med alle andre. 

​Å leve med uenighet (jf. to syn i Den norske kirke) er i seg selv ikke nødvendigvis utrygt, og det er ikke vårt mål at alle skal måtte mene og tro det samme – ei heller i samlivsspørsmålet. Vi tror at det er godt mulig å leve side om side med gjensidig respekt for hverandres ulike syn. Problemet oppstår når man forskjellsbehandles eller ekskluderes fra oppgaver og tjenester i menigheten på bakgrunn av legning.

Hvordan havner disse kirkene på lista?

Generelle uttalelser av typen «vi inkluderer alle» eller «vi ønsker alle velkommen» er ikke tilstrekkelig.
Menighetene på denne lista er foreslått av enkeltpersoner, og ledelsen i menigheten har bekreftet overfor SKN at menigheten kan stå inne for disse retningslinjene.

​Når vi får inn henvendelser og forslag vil vi følge opp med noen enkle spørsmål som må besvares av ledelsen i kirka før den eventuelt listes:
 

Kan LHBT+ personer inneha alle frivillige oppgaver/tjenester i deres menighet?

Kan dere bekrefte at det er sannsynlig at LHBT+ personer som er åpne om sin legning vil bli akseptert og tatt godt i mot av både ledelse og menigheten forøvrig?

Kan dere bekrefte at dere er en kirke som jobber aktivt for å gjøre det trygt å være LHBT+ i deres menighetsfellesskap?

 

 

Trygghet er en subjektiv opplevelse

Vi beveger oss i et landskap det ikke alltid er så lett å navigere i, og det er til syvende og sist bare du selv som kan si noe om hva som oppleves trygt for deg. Noen skeive fortsetter faktisk å gå i menigheter som fastholder heterofilt samliv som det eneste riktige, rett og slett fordi det er der de har sine venner og hele sitt nettverk. Noen skeive lever greit med at de selv ikke kan ordineres til vigsla stilling i kirka si, og kanskje ønsker de seg ikke en slik stilling uansett, så det betyr ikke så mye. Noen synes det er helt ok å gå i en kirke hvor de ikke nødvendigvis kan gifte seg – for dem er det nok med fellesskapet her og nå.

Fordi vi alle er ulike er det vanskelig å lage en «mal» som favner alle. Vår måte å gjøre dette på er derfor ikke verken vanntett eller skuddsikker, og vi kan selvsagt aldri garantere at alle vil ha gode opplevelser fordi en menighet har navnet sitt på en liste. Vi ønsker imidlertid å forsøke å løfte fram de kirkene som aktivt jobber for å møte og inkludere LHBT+ personer på en gode måte, og som ønsker å ta på alvor hva det vil si at nettopp deres kirke skal være et trygt fellesskap også for skeive.

 

Trygge kirker i Oslo


Centralkirken

Centralkirken, en metodistmenighet i Oslo, ønsker å være en flergenerasjonsmenighet med mangfold og spennvidde i gudstjenesteliv og trosliv, musikalske og kulturelle uttryksformer. Vi vil ha et sterkt misjonsengasjement og internasjonalt preg, og å være en «grønn menighet».

Centralkirken skal være en menighet som engasjerer og som oppleves relevant for troen og livet. Vårt oppdrag som menighet er å inkludere mennesker i gode relasjoner til Gud, seg selv og alt det skapte. Metodistkirkens kirkefar, John Wesley sa: «Tenk og la andre tenke». Vi legger derfor stor vekt på å ha respekt for meningsforskjeller.

​Menighetsrådet har slått fast at Centralkirken skal være en åpen menighet for alle mennesker. Alle er velkommen, uavhengig av deres seksuelle orientering og kjønnsidentitet, og det er ingen begrensninger når det gjelder medlemskap, lederroller og tillitsverv i menigheten.Vi vil at Centralkirken skal preges av tro, trivsel og tilhørighet – for alle.

 

Metodistkirken på Grünerløkka

Metodistkirken på Grünerløkka er en livsnær og inkluderende menighet som er åpen for alle, uavhengig av livssituasjon, bakgrunn, etnisitet, språk, kjønn, legning og kjønnsuttrykk. Vi ønsker å møte alle med respekt. Gjennom aktiviteter som speiderarbeid, åpen kirke, gudstjenester, kirken i parken, pubprest, åpen lunsj og zoom-gudstjenester, kommer vi stadig i kontakt med ulike mennesker. Vi ønsker alle velkommen til vårt fellesskap!

Metodistkirken på Bjølsen

Denne menigheten har jobbet aktivt med å være en åpen og inkluderende menighet, og bevisstheten for å inkludere skeive er en naturlig del av det menigheten ønsker å stå for. Menigheten preges av sang og musikk, og korene Signatur (unge voksne) og Retro (litt midt i livet-voksne) har plass til flere sangere.

 

Kraftverket 

Kraftverket er en menighet på Bislett, og består av et ungt og kreativt miljø med hovedvekt på studenter og familier. Gudstjenester og husgrupper er de viktigste møtepunktene. I Kraftverket er alle velkommen, menigheten ønsker særlig å inkludere alle som av ulike årsaker befinner på utsiden av kirka. Kraftverket tilhører et kirkesamfunn som ikke aksepterer likekjønnet samliv, noe som vil si at pr i dag kan ikke LHBT+ bli ordinert til eldstetjeneste, og det er ikke mulighet til likekjønnet vigsel i Kraftverket. Lederne i Kraftverket ønsker likevel å inkludere LHBT+ på lik linje med alle andre, og jobber for at kirkesamfunnet også skal akseptere et slikt syn.

 

MER (Dnk)

MER er lokalisert i Ila kirke og vender seg mot studenter og unge voksne. Fokuset ligger på gudstjeneste, kultur og kunst. «MER» ønsker å være et trygt sted for tro og tvil. Menigheten tilhører Den norske kirke og har en tilknytning til KFUK/KFUM.

 

Sub Church 

Sub Church er en selvstendig menighet som holder til i Rosenkrantz' gate 17 i Oslo sentrum. Den startet i 1997 av folk som ikke følte seg hjemme i den tradisjonelle kristenkulturen, og oppstod som et subkulturelt alternativ til tradisjonelle menigheter. Sub Church vil bygge videre på denne arven, og bakgrunnen preger fortsatt gudstjenestene. Sub Church er et tverrkirkelig fellesskap. Det innebærer blant annet åpent syn på en del teologiske spørsmål, som LHBT+, dåp og nattverd. Ulike syn lever side om side, med et mål om enhet tross uenighet. LHBT+ kan inneha alle roller i Sub Church. Medlemmene i menigheten velger sine ledere - her er tillit det vesentlige. Sub Church har som mål at alle kjenner seg velkomne og trygge, og opplever tilhørighet i fellesskapet. 

Sub Church har gudstjenester hver søndag klokken 16:00. Sub Café har åpent tirsdag til fredag, tirsdagsmiddag kl 17:00.

 

Tøyenkirken 

Bymisjonssenteret inviterer til et åpent og inkluderende fellesskap i hovedstaden. Regnbueflagget henger alltid oppe ved inngangspartiet, og det er hverdagsmesser hver onsdag med fellesskapsmåltid.
 

 

Jakobmessene i Kulturkirken Jakob

I kulturkirken Jakob i Oslo sentrum, er det Jakobmesse de fleste søndager kl. 20.00. Jakobmessene er et samarbeid mellom Kirkelig kulturverksted og studentprestene i Oslo ved UiO, OsloMet og BI. Det er seks faste Jakobmesser, og det er ikke noen menighet knyttet til messene. Skeive blir nevnt i flere av Jakobmessene.

 

​Norges kristelige studentforbund

Forbundet er en organisasjon med lokalforbund i Oslo, og feirer ofte egne messer og gudstjenester som skeiv messe, feministisk messe og grønn messe. Forbundet beskriver seg som et sted der man kan komme og være hele seg selv, uten å måtte legge skjul på den skeive eller den kristne sida. De har gått i front i kampen for skeives rettigheter i kirka og resten av samfunnet.

 

 

​Menigheter i Den norske kirke i Oslo

Det er ikke nødvendigvis et mål å få en fullstendig liste over alle menigheter i Den norske kirke som oppleves som trygge for skeive, men her finner du noen av dem. Dette er menigheter som er foreslått av enkeltpersoner, og der ledelsen bekrefter at menigheten står inne for SKN sine retningslinjer og ønsker å stå på listen.

Døvekirken

"Døvekirken er åpent for alle, uansett legning eller tro. Vi har hovedfokus på at Døvekirken skal være et språkfellesskap og miljø for tegnspråkbrukere. Tegnspråkbrukere er ofte i mindretall og derfor er det ekstra viktig at alle personer, uansett legning eller tro skal oppleve et språkfellesskap i Døvekirken. Safe space, er vi mest opptatte av. Det er et uttrykk som også minner oss på å inkludere og gi trygge miljø for alle mennesker."
 

Grønland kirke

Gamlebyen og Grønland menighet ønsker å være en inkluderende menighet som arbeider for at folk skal føle seg velkomne uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hudfarge, økonomisk status eller seksualitet. Menigheten har tradisjon for å arrangere pridefrokost. 

Paulus kirke

Paulus og Sofienberg menighet ligger på Birkelunden på Grünerløkka, og er en menighet med fokus på åpenhet, sosial forståelse og engasjement. Menigheten vil at alle skal møtes med aksept, forståelse og respekt, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet og kulturell bakgrunn.

 

Ljan kirke

Ljan menighet ligger sør i Oslo, i nærheten av Nordstrand. Ljan menighet er en liten menighet med et stort hjerte. Alle er hjertelig velkommen uansett legning.

 

Kampen kirke

Kampen menighet har ansatte som aktivt jobber for å respektere kjønnsmangfoldet blant oss og inkludere LHBT+ personer på en god måte. Menigheten har invitert Esben Esther Pirelli Benestad til å tale i kveldsmesse, og feirer feministmesse og vil forkynne et frigjørende evangelium for alle, uansett kjønn, seksuell identitet, økonomisk og sosial klasse, funksjonsevner og hudfarge. Menigheten feirer Pride med regnbueflagget, og regnbueløperen legges hver dag ut over kirketrappa som et synlig tegn på å ta på alvor at kirken skal være et trygt fellesskap for alle, også for skeive.

 

Vålerenga kirke

Vålerenga kirke både har tradisjon for, og ønsker å fortsatt være, og jobber for å være en åpen og inkluderende menighet.

 

Sagene kirke

Sagene og Iladalen menighet vil være et åpent rom for alle, en kilde til hvile, vekst og velsignelser, et sted å møte andre og møte Gud. Vi har Åpen kirke i Sagene kirke fire dager i uke, tir, tor, lør, søn fra 12-20, gudstjenester hver søndag med inkluderende språk og liturgi. orgelkonserter hver tirsdag, samtalecafe, kor, nabolagsmiddager m.m.
 

 

 

 

Menigheter i Den norske kirke i Bergen

St. Jakob kirke

St. Jakob kirke er en del av Bergen domkirke menighet, i Den norske kirke. Vi er ung kirke, midt i byen - hovedsakelig for ungdom og unge voksne, men alle er selvsagt hjertelig velkommen. Vi er opptatt av at alle skal føle seg hjemme i vårt fellesskap, uavhengig av tro, kjønn, legning, hudfarge eller bakgrunn.

Vårt fellesskap sentrerer rundt vår visjon:
Vi bygger fellesskap. Vi skaper kultur. Vi søker Gud.
 

​Slettebakken menighet

Slettebakken menighet er en del av Bergensdalen prosti. Vi vektlegger inkludering, og fokus på å skape en trygg arena for  LHBT er en del av lederkurset for ungdom som vi har gående. Dette snakkes også jevnlig om i forkynnelse og andre sammenhenger. Vi markerer også Pride, blant annet ved å endre logoen vår på facebook.

 

Landås menighet

Landås menighet er en del av Bergensdalen prosti. Vår visjon er Med himmel i blikket og jord under føttene. Alle som, på ulik måte, ønsker å jobbe for denne visjonen og å være en del av menighetens fellesskap - er velkomne! I Landås menighet skal alle være trygge på å bli tatt godt imot og inkludert, uavhengig av kjønn, legning, hudfarge eller sosiokulturell bakgrunn.

Årstad kirke

Årstad kirke ønsker å være en åpen kirke. Det arbeides aktivt for å gjøre veien inn til kirkerommet og menighetsfellesskapet så kort som mulig for alle mennesker. Om kirkerommet sier vi: Dette rommet er for alle, uavhengig av hvem vi er og hva vi bærer med oss. Her kan du ha en sterk tro eller en svak tro. Stå oppreist eller knele ned. I rommet samles ulike mennesker til ulike tider, med ulike historier og bakgrunner. Her kan du komme som du er. Velkommen til Årstad kirke.

 

 

 

​Trygge kirker andre steder i Norge

Metodistkirken i Harstad

Menighetsrådet har vedtatt at vår kirke skal være en åpen og inkluderende kirke for alle mennesker med enkeltmenneskets medfødte egenskaper, ressurser og begrensninger. Forskjelligheten mellom mennesker er skapt av Gud og danner grunnlag for en helhet og for nådegavene som trengs i menighetens mangfoldige arbeide. Dette er, slik vi forstår det, i tråd med Guds nåde som vi alle likeverdig er beskyttet av. Det innebærer at vår menighet ønsker alle velkommen og til å delta i våre aktiviteter og til et fellesskap med gjensidig anerkjennelse og respekt. Som diakonal kirke opplever vi det som en glede å ta imot mennesker i menigheten. I lys av Guds kjærlighet ser vi på vår oppgave i kirken til å hjelpe hverandre til gode liv hvor forholdet til Gud har en sentral plass.   

Metodistkirken i Moss

Metodistkirken i Moss har lenge vært en kirke som er åpen og inkluderende for alle. Å elske vår neste begrenser seg ikke til noen få. Vi skal elske alle mennesker uavhengig av etnisitet, språk, kjønn, legning og kjønnsuttrykk. Som LHBT+ er du velkommen, og kan fylle alle frivillige verv i kirken. Regnbueflagget henger på oppslagstavla utenfor kirken som et klart symbol på våre holdninger. 

 

Trondheim Metodistkirke

Vi ønsker å være en åpen, inkluderende og fordomsfri menighet for alle mennesker. Alle betyr ALLE for oss! Kirka vår er åpen for Gud, for livet, for verden – og for deg! Vi har ikke alle svarene. Også vi stiller mange spørsmål. Hos oss er du alltid velkommen – med din tro og din tvil. Sammen kan vi utvikle vår tro og ruste oss til å møte verden, samfunnet og menneskene omkring oss med kjærlighet og håp.

DU er velkommen i dette fellesskapet!

 

Norges kristelige studentforbund

Norges kristelige studentforbund Forbundet er en organisasjon, med lokalforbund rundt omkring i Norge (Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim) som ofte feirer egne messer og gudstjenester: skeiv messe, feministisk messe, grønn messe ol. Forbundet beskriver seg som et sted der man kan komme og være hele seg selv, uten å måtte legge skjul på den skeive eller den kristne sida. De har gått i front i kampen for skeives rettigheter i kirka og resten av samfunnet.

 

Den norske kirke 

​Grong kirke, Nidaros bispedømme

Soknekirke i Grong kommune, sokneprest er selv åpen skeiv, og åpenhet og inkludering er gjennomgående fra konfirmantundervisning til gudstjenestene.


Borgund kyrkje, Ålesund

I vår menighet tenker vi at det er viktig at skeive er med i råd og utvalg, at skeive kan ha ulike oppgaver i menigheten og at vi som er ansatte møter alle med et åpent sinn og en inkluderende holdning.

​Nevernes kirke, Rana

Vi tar imot alle med åpne armer. Dette er en liten menighet på bygda, men vi ønsker å skape et godt fellesskap hvor alle føler seg tatt imot, sett og hørt.

 

Gruben kirke, Rana

Vi ønsker å være en åpen folkekirke med lav terskel og høyt under taket. Et sted der de som ønsker det kan finne sin egen plass og ta del i et større fellesskap. Vi søker stadig etter skeive frivillige som kan delta i alle deler av menighetslivet.
 

Røssvoll kirke, Rana

Røssvoll menighet er en liten menighet på bygda. Vi ønsker å være en åpen menighet på bygda som tar imot alle som de er, og at man skal føle seg trygg, sett og elsket uansett hvem de er. Her vil vi ha høyde og plass under taket, og en god, lun og inkluderende atmosfære. Soknepresten jobber stadig med å fremme holdninger som likeverdighet, gjensidig respekt og nestekjærlighet uansett om man har lite eller mye til felles. Jesu kanskje største budskap til oss mennesker handler om håp, nestekjærlighet og åpenhet, og vi ønsker at dette skal prege menigheten vår også!

 

Egersund kirke

Menigheten er en bymenighet med 8000 medlemmer. Egersund kirke er hovedkirke og ligger midt i byen. Kirken er, i 2023, 400 år. Det er en eldre menighet med stor oppslutning rundt vielse og dåp, og ellers på konserter og gudstjenester. Vi ser på vår søknad om å få være en Trygg kirke, samt samtaler rundt temaet, som ledd i menighetsutvikling hvor forskjellsbehandling ut fra legning blir uaktuelt og uakseptabelt. Det handler for oss om en utvikling hvor alle personer rett til å få være seg selv, elske og leve i gode samliv med den en elsker, uavhengig av kjønn.

Gjøvik kirke

Gjøvik kirke ligger midt i Gjøvik sentrum. Vi har ikke fokus på ulikheter, og hos oss er alle velkomne uten at det spørres om legning. I år markerer vi at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge ved å arrangere regnbuegudstjeneste.

Den norske kirke forøvrig

Det er mange menigheter i Den norske kirke som kunne stått på denne listen, og det er godt mulig at du bor i nærheten av en som vektlegger inkludering av LHBT+.

Her finner du noen av dem:

 

Nidaros: Røros kirke

Innlandet: Biri kirke

Agder: Trefoldighet kirke i Arendal

Troms og Finnmark: Sør-Varanger menighet

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Forslag til flere trygge kirker

 

Vet du om pinsekarismatiske eller frikirkelige menigheter som oppleves som trygge og

som du tror vil stå inne for retningslinjene for «trygge kirker-listen»?

Følg denne linken dersom du representerer lederskapet i en menighet som ønsker å stå på listen

 

Klikk her dersom du ønsker å nominere en kirke du kjenner.

 

Powered by Cornerstone